Co byste měli před účastí v soutěži vědět?

Pro účast v soutěži musí soutěžící v komentářích pod instagramový příspěvek splnit tři podmínky:

 1. odpovědět na otázku „Jaká je vaše oblíbená vzpomínka na zimu?”
 2. označit v komentáři s odpovědí jiný/další instagramový profil - nejlépe někoho, komu by se soutěž také mohla líbit, třeba známého či kamaráda.
 • V potaz budou brána jen funkční označení. 
 • Je možné označit ve více komentářích více profilů, pro zařazení do soutěže postačí nicméně jen jedno funkční označení. 
 • V případě duplicitního označování stejného profilu jedním soutěžícím ve více komentářích se toto jednání bude brát jako umělé navyšování šance na výhru a tyto komentáře nebudou brány v potaz.
 1. být fanouškem Instagramového profilu @popleteno
 • Pro možnost výhry je třeba prostřednictvím komentáře označit alespoň jeden Instagramový profil, a to v období konání soutěže.
 • Vítěz se správnou odpovědí je určen náhodným losováním. Pro rovnou šanci na výhru se vždy na jednoho soutěžící počítá jeden komentář (a to i když dotyčný ve více komentářích označí více profilů). Záznam z losování bude poté uložen do výběru stories na profilu @popleteno.
 • Vítěz se správnou odpovědí je určen náhodným algoritmem prostřednictvím https://commentpicker.com/.

Výhry a jejich předání:

 • Výhrou v soutěži je 5x Set čepice s tunelem Hipster české výroby značky Popleteno v hodnotě celkem 2 100 Kč. 
 • Vyhlášení vítěze, kontakt a předání výher proběhne nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení soutěže.
 • Pokud vyhrajete a neodpovíte nám do 72 hodin, výhra propadá pořadateli, který s ní může naložit dle svého nejlepšího uvážení.
 • Abychom vám výhru mohli předat, budeme potřebovat vaše kontaktní informace. Nebojte, jsou u nás v bezpečí. Jak s nimi nakládáme, zjistíte zde.

Obecná pravidla:

Soutěž pořádá prostřednictvím svého instagramového profilu společnost VUP Medical a.s., IČO: 15546578, dále uváděn jen jako „Organizátor”.  

 • Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba žijící na území státu, ve které Organizátor působí a soutěž pořádá (Česká republika), starší 15 let věku, seznámena s veškerými stanovenými pravidly vztahující se k soutěži, s podmínkou, že pravidla dodrží a akceptuje.
 • Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakéhokoli soutěžícího bez udání důvodu a nezávisle na stupni průběhu soutěže, u kterého má vážné podezření na nekalé nebo podvodné jednání (např. manipulaci s výsledky či hlasy, prezentaci prací či fotografií, které nebudou doložitelně originálem soutěžícího, podvojné profily, aj.), na jednání v rozporu s pravidly soutěže nebo při jednání v rozporu s pravidly sociální sítě Facebook či Instagram. V tomto případě nemá vyloučený žádné právo na výhru, jakékoli odškodnění či náhradu.
 • Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.
 • Veškeré výhry do soutěže zajišťuje Organizátor. Převzetím výhry přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody nebo újmy, které mohou využíváním výhry vzniknout jemu nebo třetím osobám. Organizátor není odpovědný za jakoukoliv újmu způsobenou nezodpovědným užíváním ceny.
 • Organizátor si vyhrazuje právo nahradit určenou výhru cenou obdobného typu, pakliže nebude - z jakéhokoli důvodu - mít původní cenu k dispozici. Soutěžící v tomto ani jiném případě nemá nárok na požadování vyplacení finanční hodnoty odpovídající ceně výhry.
 • Výherce v soutěži dává Organizátorovi povolení zpracovat jím poskytnuté osobní údaje (nejčastěji jméno, příjmení, přezdívka, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) pro potřeby kontaktu soutěžícího a předání výhry. Více o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, zjistíte zde.
 • Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor může bezplatně užít jména, přezdívky a obsahu soutěžního příspěvku (nejčastěji text, fotografie) pro své marketingové a propagační účely.
 • Soutěžící také souhlasí s tím, že jím poskytnutá e-mailová adresa může být Organizátorem zařazena do databáze kontaktů pro zasílání komerčních sdělení, ze které se lze kdykoliv odhlásit.
 • Zaměstnanci Organizátora soutěže, osoby jim blízké, stejně jako ostatní právnické i fyzické osoby podílející se na organizaci soutěže, jejich zaměstnanci a blízcí, jsou ze soutěže vyloučeni. V případě účasti v soutěži nemají na výhru nárok.
 • Organizátor neručí za doručení zprávy, kterou bude zasílána informace o výhře ani za doručení výhry samotné.
 • Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž bez náhrady zkrátit, přerušit nebo zrušit i bez výběru výherců.
 • Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, a to písemně, na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění.
 • Soutěž není nijak sponzorovaná ani spravovaná sociální sítí Facebook.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 11. 2021.