Chcete vyhrát jednu z krásných popletených Business vest na našem e-shopu v hodnotě 750 korun? Tak neváhejte a čtěte dál!

Zadání soutěže a základní informace:

 • Pro zařazení do soutěže je třeba napsat do komentářů pod facebookový příspěvek, který se týká vyhlášení soutěže „Kolik je v obrázku Popleteno čepic?“ číslovkou nebo slovy: Kolik čepic, které můžete zakoupit na e-shopu Popleteno.cz, se skrývá v soutěžním obrázku
  • Čepice jsou v obrázku důmyslně poschovávány, vždy jsou však alespoň z části viditelné a dobře rozpoznatelné. V obrázku mohou být i čepice, které obchod Popleteno nevyrábí a neprodává. 
 • Odpověď musí být jednoznačná a jasná. Na odpovědi typu „Váhám jestli 11 nebo 12. Ale rozhodně jedno z toho.“ nebude brán zřetel.
 • Pro výhru v soutěži je třeba správně odpovědět na soutěžní otázku v období konání soutěže.
 • Platný je vždy jeden komentář na osobu.
 • Vítěz se správnou odpovědí je určen náhodným algoritmem prostřednictvím https://commentpicker.com/.

Výhry a jejich předání:

 • Výhrou v soutěži je 5x business vesta české výroby značky Popleteno v hodnotě celkem 3 750 Kč. 
 • Vyhlášení vítěze, kontakt a předání výher proběhne nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení soutěže.
 • Pokud vyhrajete a neodpovíte nám do 72 hodin, výhra náleží jinému účastníkovi.
 • Abychom vám výhru mohli předat, budeme potřebovat vaše kontaktní informace. Nebojte, jsou u nás v bezpečí. Jak s nimi nakládáme, zjistíte zde.

Obecná pravidla:

Soutěž pořádá prostřednictvím svého facebookového profilu VUP Medical a.s., IČO: 15546578, dále uváděn jen jako „Organizátor”.  

 • Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba žijící na území státu, ve které Organizátor působí a soutěž pořádá (Česká republika), starší 15 let věku, seznámena s veškerými stanovenými pravidly vztahující se k soutěži, s podmínkou, že pravidla dodrží a akceptuje.
 • Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakéhokoli soutěžícího bez udání důvodu a nezávisle na stupni průběhu soutěže, u kterého má vážné podezření na nekalé nebo podvodné jednání (např. manipulaci s výsledky či hlasy, prezentaci prací či fotografií, které nebudou doložitelně originálem soutěžícího, podvojné profily, aj.), na jednání v rozporu s pravidly soutěže nebo při jednání v rozporu s pravidly sociální sítě Facebook. V tomto případě nemá vyloučený žádné právo na výhru, jakékoli odškodnění či náhradu.
 • Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.
 • Veškeré výhry do soutěže zajišťuje Organizátor. Převzetím výhry přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody nebo újmy, které mohou využíváním výhry vzniknout jemu nebo třetím osobám. Organizátor není odpovědný za jakoukoliv újmu způsobenou nezodpovědným užíváním ceny.
 • Organizátor si vyhrazuje právo nahradit určenou výhru cenou obdobného typu, pakliže nebude - z jakéhokoli důvodu - mít původní cenu k dispozici. Soutěžící v tomto ani jiném případě nemá nárok na požadování vyplacení finanční hodnoty odpovídající ceně výhry.
 • Výherce v soutěži dává Organizátorovi povolení zpracovat jím poskytnuté osobní údaje (nejčastěji jméno, příjmení, přezdívka, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) pro potřeby kontaktu soutěžícího a předání výhry. Více o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, zjistíte zde.
 • Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor může bezplatně užít jména, přezdívky a obsahu soutěžního příspěvku (nejčastěji text, fotografie) pro své marketingové a propagační účely.
 • Soutěžící také souhlasí s tím, že jím poskytnutá e-mailová adresa může být Organizátorem zařazena do databáze kontaktů pro zasílání komerčních sdělení, ze které se lze kdykoliv odhlásit.
 • Zaměstnanci Organizátora soutěže, osoby jim blízké, stejně jako ostatní právnické i fyzické osoby podílející se na organizaci soutěže, jejich zaměstnanci a blízcí, jsou ze soutěže vyloučeni. V případě účasti v soutěži nemají na výhru nárok.
 • Organizátor neručí za doručení zprávy, kterou bude zasílána informace o výhře ani za doručení výhry samotné.
 • Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž bez náhrady zkrátit, přerušit nebo zrušit i bez výběru výherců.
 • Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, a to písemně, na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění.
 • Soutěž není nijak sponzorovaná ani spravovaná sociální sítí Facebook.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 9. 2020.